Demens hos hunder

I likhet med mennesker kan også hunder bli demente. Det betyr derimot ikke at de ikke kan ha et godt liv. Ved å vite tegnene og ta noen grep vil hunden din kunne oppleve en fin alderdom.

Etter et langt liv blir kroppen sliten, både fysisk og psykisk. Dette medfører blant annet at våre kognitive evner svekkes. Dette gjelder for både mennesker og dyr. Når nervecellene dør vil hjernen gradvis tape kraften sin.

Demens er en fellesbetegnelse for tap av hukommelse og hjernefunksjon. Hos hunder, så vel som hos mennsker, er det Alzheimers sykdom som er den mest alvorlige typen demens. De nevrologiske forandringene vil være så store at dyret vil endre adferd og personlighet på en drastisk måte, noe som vil føre til identitetsproblemer.

Syn og hørsel vil svekkes raskest hos hundene. Luktesansen er hundens hovedsans, og denne ser ut til å være mer motstandsdyktig.

Etter hvert som hundens kognitive helse svekkes vil den bli mindre mottakelig for kommandoer, og den vil kunne miste stedsansen. Det at hunden ikke lenger adlyder kommando er ikke alltid et tegn på ulydighet, men heller et resultat av svekket hørsel. På samme måte vil den ha problemer med å orientere seg fordi synet er svekket. Det kan føre til at de går inn i gjenstander eller velter ting fordi de ikke ser dem i tide.

Hunder går inn i seniorfasen ved 6-10 års alder. Det er normalt at større hunder eldes raskere enn mindre hunder.

Etter hvert som hunden eldes vil alle de fem sansene bli svekket, også luktesansen. Den vil få problemer med å ense lyder, lukter og andre dyr, og den kan til og med få problemer med å lukte eierne sine. Videre vil symptomene utvikle seg, og følgende vises ved alvorlig demens.

  • Endring i humør
  • Utmattelse og slapphet
  • Depresjon
  • Angst
  • Apetittmangel
  • Hyperaktivitet
  • Bevissthetstap
  • Mangel på selvkontroll
  • Hukommelsesproblemer (hunden kan glemme sitt eget navn eller kjente mennesker)

Demens hos hunder kan utvikle seg i det skjulte, og man kan overse det helt til det er langt fremtredende. Ved å gå til regelmessige kontroller hos veterinær kan man oppdage det tidligere. Derfor er det svært viktig at hunden følges nøye opp. Ved å oppdage det tidlig kan veterinæren gi hunden medisiner som kan bremse utviklingen. Og man bør selvfølgelig oppsøke veterinæren ved det første tegn på sykdom. Skulle man være så uheldig å ikke ha penger akkurat da kan man alltids ta opp et forbrukslån for å hjelpe sin beste venn.

Som med mennesker er det viktig at hunder opprettholder et aktivt liv. Det er bevist at å utføre ulike oppgaver kan redusere forekomsten av demens. Men det er viktig at disse er varierte, og at man ikke utfører samme oppgave hver dag. Hunden trenger å utfordres mentalt, og det vil ikke ha like stor effekt om aktivitetene fra dag til dag er helt like. Gå turer til nye steder, gjem godbiter med ulike lukter på forskjellige steder, lek med ulike typer leker osv.

I tillegg er det viktig med et godt og balansert kosthold. Pass på å oppdatere vaksinene og gi jevnlig ormekur.