Om Staffordshire Bull Terrier

Staffordshire Bull Terrier er en britisk hunderase i mellomstor størrelse. Det vites ikke om rasen faktisk kommer fra Staffordshire-området, eller om den muligens har oppstått et annet sted. Når det kommer til den typen hund vi ser i dag begynte denne å komme frem i løpet av slutten av 1800-tallet. Det har selvsagt også skjedd noe siden den gangen, i forhold til avl og standarder. I Norge har hunderasen blitt mer populær de senere årene, og ofte går den bare under navnet staff.

Rasens opprinnelse

Den eksakte opprinnelsen til rasen er ikke kjent, men mest sannsynlig ble rasen avlet frem som er resultat av krysninger mellom ulike typer bulldog og terrier. Da rasen først ble utviklet ble hunder av denne typen ofte brukt i hundekamper, eller i kamper med andre dyr som for natchez_300eksempel okser. Selv om denne typen kamper ble ulovlig allerede i 1835 var det fortsatt mange som drev videre på ulovlig vis.


Rasen
Staffordshire Bull Terrier be anerkjent av den britiske kennelklubben i 1935, og raseklubben ble dannet samme år. Tre år etter ble stamboken stengt, og det har skjedd relativt få endringer i rasen siden den gang.

En populær allround-hund

Rasen er i dag populær både som familiehund og utstillingshund, og hundene egner seg også godt til agility og lydighet. Det finnes en myte om at rasen var en såkalt nanny-hund, det vil si at den passet på småbarn, men dette har vist seg å være vanskelig å bekrefte fra faktisk historiske kilder. Selv om denne myten kanskje er noe overdrevet, er rasen uansett vennlig og lojal, og den egner seg ofte svært godt som familiehund. I Norge i dag finnes det allikevel folk som arbeider for å få rasen forbydd, på lik linje med andre raser som i noen tilfeller feilaktig klassifiseres som farlige. Dette er en grunn til at det nå er viktig for oppdrettere å legge vekt på godt lynne, og spesifikt avle for å fjerne kamphundpreg. Det er også svært viktig at hundene sosialiseres godt, både i forhold til mennesker og andre hunder og dyr. Her har både oppdrettere og eiere et stort ansvar.